نکات مهم برای طراحی و محاسبه انواع کانال های دریچه کولر

کانال هایی که برای [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ساخته و طراحی می شوند از جمله قسمت های مهمی می باشند که در طراحی و ساخت آن باید نهایت دقت را داشت و نکات لازم را رعایت کرد زیرا که تمامی اتلاف هایی که در سیستم رخ می دهد به دلیل ابعاد کانال و نیز سرعتی است هوا از درون آن عبور می کند.

روشی که به نام کاهش سرعت معروف می باشد

هنگام طراحی کانال برای دریچه کولر باید یک سرعتی کاملا مناسب برای ابتدای کانال اصلی در نظر گرفته شود و همزمان با پیشرفت کانال باید این میزان کاهش تدریجی داشته باشد. این میزان سرعت باید بر اساس جدولی باشد که محدوده های سرعت در آن مشخص شده است و به هیچ عنوان نباید خارج از این محدوده در نظر گرفته شوند.
انجام این روش گاها دیده شده است که در طرح های شبکه های ساده و نیز کوچک استفاده شده است و استفاده از آن به طور چشمگیری معمول و رایج نمی باشد.