کاربری که قصد اجاره آپارتمان ها را دارد باید با ورود به سایت تایید کند که بالای 18 سال سن دارد .
مدارک شناسایی باید در هنگام تحوبل واحد اقامتی موجود باشد و برای افراد خارجی باید پاسپورت همراهشان باشد .
در زمان تحویل واحد اقامتی مهمان باید فرم را پر نماید و کارهای امضا و اثر انگشت را انجام دهد .
مهمان باید در هنگام تحویل واحد اقامتی کل هزینه را پرداخت نماید .

eskanpars.com