مکالمه بین Peerless Alex و Meysam

7 پیغام بازدید کنندگان

  1. آهان خب ما تاریخ سازی کردیم ولی خود تاریخ که نیستیم نمیشه که پشت سر هم همش قهرمان شد!
  2. عمه ی من 5 تا از هلند خورده نه تیم تو
  3. قضیه 5 تایی چیه؟
  4. من تا حلواتو نخروئم همینجام بردار 5 تایی
  5. ساناز من هنوز زنده هستم!
    برای اینکه میخوام روی تورو کم کنم زنده هستم!
  6. میثم همه مردن تو زنده ای.روی جنتی رو هم کم کردی.چرا نمیمیری؟
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 7 تا 7

خبر خوان