مکالمه بین Carles Puyol و Tesoke

9 پیغام بازدید کنندگان

 1. عزیزم خاله همس من اینا نداری شوهر خالت بشم
 2. بیا بخورش باو
 3. تا شب یه پلن میدم بت جر بخوری
 4. خالمه دیگه
 5. مرتیکه بز اون کی بود توی اینستا میگی خالمه
 6. قوچ علی جان من کاره ایی نبودم شرطه دیگه باختی باید پاش وایسی .
  تو واسه لحاظات سخت باید امادگیشو داشته باشی تو مردی شدی واسه خودت

 7. تسوکه قوچ علی
 8. بیا مافیا برا دور نه ثبت نام کن .
 9. منو نقد کن .مرتیکه.جون من ثواب داره
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 9 تا 9

خبر خوان