اینتراخت فرانکفورت - لایپتزیک (20th May, 2017)

بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
20th May, 2017, 06:00 PM BL1 اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت لایپتزیک لایپتزیک
-:-    (0 امتیاز)
2:2
(آخرین بروزرسانی: 20th May, 2017, 08:05 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از اینتراخت فرانکفورت
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 ماینس ماینس اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت
-:-    (0 امتیاز)
2:4
Info 6th May, 2017, 06:00 PM BL1 اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت ولفسبورگ ولفسبورگ
-:-    (0 امتیاز)
2:0
Info 30th April, 2017, 08:00 PM BL1 هوفنهایم هوفنهایم اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 22nd April, 2017, 06:00 PM BL1 اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت آگسبورگ آگسبورگ
-:-    (0 امتیاز)
1:3
Info 15th April, 2017, 06:00 PM BL1 دورتموند دورتموند اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت
-:-    (0 امتیاز)
1:3
آخرین 5 مسابقه از لایپتزیک
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 لایپتزیک لایپتزیک بایرن مونیخ بایرن مونیخ
-:-    (0 امتیاز)
5:4
Info 6th May, 2017, 09:00 PM BL1 هرتابرلین هرتابرلین لایپتزیک لایپتزیک
-:-    (0 امتیاز)
4:1
Info 29th April, 2017, 06:00 PM BL1 لایپتزیک لایپتزیک اینگولشتات اینگولشتات
-:-    (0 امتیاز)
0:0
Info 23rd April, 2017, 08:00 PM BL1 شالکه شالکه لایپتزیک لایپتزیک
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 15th April, 2017, 06:00 PM BL1 لایپتزیک لایپتزیک فرایبورگ فرایبورگ
-:-    (0 امتیاز)
0:4
آخرین 1 مسابقه اینتراخت فرانکفورت - لایپتزیک
Info 21st January, 2017, 09:00 PM BL1 لایپتزیک لایپتزیک اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت
-:-    (0 امتیاز)
0:3

خبر خوان