دورتموند - وردربرمن (20th May, 2017)

بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
20th May, 2017, 06:00 PM BL1 دورتموند دورتموند وردربرمن وردربرمن
-:-    (0 امتیاز)
3:4
(آخرین بروزرسانی: 20th May, 2017, 08:05 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از دورتموند
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 آگسبورگ آگسبورگ دورتموند دورتموند
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 6th May, 2017, 06:00 PM BL1 دورتموند دورتموند هوفنهایم هوفنهایم
-:-    (0 امتیاز)
1:2
Info 29th April, 2017, 06:00 PM BL1 دورتموند دورتموند اف. سی. کلن اف. سی. کلن
-:-    (0 امتیاز)
0:0
Info 22nd April, 2017, 09:00 PM BL1 مونشنگلادباخ مونشنگلادباخ دورتموند دورتموند
-:-    (0 امتیاز)
3:2
Info 15th April, 2017, 06:00 PM BL1 دورتموند دورتموند اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت
-:-    (0 امتیاز)
1:3
آخرین 5 مسابقه از وردربرمن
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 وردربرمن وردربرمن هوفنهایم هوفنهایم
-:-    (0 امتیاز)
5:3
Info 5th May, 2017, 11:00 PM BL1 اف. سی. کلن اف. سی. کلن وردربرمن وردربرمن
-:-    (0 امتیاز)
3:4
Info 29th April, 2017, 06:00 PM BL1 وردربرمن وردربرمن هرتابرلین هرتابرلین
-:-    (0 امتیاز)
0:2
Info 22nd April, 2017, 06:00 PM BL1 اینگولشتات اینگولشتات وردربرمن وردربرمن
-:-    (0 امتیاز)
4:2
Info 16th April, 2017, 06:00 PM BL1 وردربرمن وردربرمن هامبورگ هامبورگ
-:-    (0 امتیاز)
1:2
آخرین 5 مسابقه دورتموند - وردربرمن
Info 21st January, 2017, 06:00 PM BL1 وردربرمن وردربرمن دورتموند دورتموند
-:-    (0 امتیاز)
2:1
Info 2nd April, 2016, 09:00 PM BL1 دورتموند دورتموند وردربرمن وردربرمن
-:-    (0 امتیاز)
2:3
Info 31st October, 2015, 06:00 PM BL1 وردربرمن وردربرمن دورتموند دورتموند
-:-    (0 امتیاز)
3:1
Info 23rd May, 2015, 06:00 PM BL1 دورتموند دورتموند وردربرمن وردربرمن
-:-    (0 امتیاز)
2:3
Info 20th December, 2014, 06:00 PM BL1 وردربرمن وردربرمن دورتموند دورتموند
-:-    (0 امتیاز)
1:2

خبر خوان