هوفنهایم - آگسبورگ (20th May, 2017)

بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
20th May, 2017, 06:00 PM BL1 هوفنهایم هوفنهایم آگسبورگ آگسبورگ
-:-    (0 امتیاز)
0:0
(آخرین بروزرسانی: 20th May, 2017, 08:05 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از هوفنهایم
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 وردربرمن وردربرمن هوفنهایم هوفنهایم
-:-    (0 امتیاز)
5:3
Info 6th May, 2017, 06:00 PM BL1 دورتموند دورتموند هوفنهایم هوفنهایم
-:-    (0 امتیاز)
1:2
Info 30th April, 2017, 08:00 PM BL1 هوفنهایم هوفنهایم اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 21st April, 2017, 11:00 PM BL1 اف. سی. کلن اف. سی. کلن هوفنهایم هوفنهایم
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 15th April, 2017, 06:00 PM BL1 هوفنهایم هوفنهایم مونشنگلادباخ مونشنگلادباخ
-:-    (0 امتیاز)
3:5
آخرین 5 مسابقه از آگسبورگ
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 آگسبورگ آگسبورگ دورتموند دورتموند
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 6th May, 2017, 06:00 PM BL1 مونشنگلادباخ مونشنگلادباخ آگسبورگ آگسبورگ
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 30th April, 2017, 06:00 PM BL1 آگسبورگ آگسبورگ هامبورگ هامبورگ
-:-    (0 امتیاز)
0:4
Info 22nd April, 2017, 06:00 PM BL1 اینتراخت فرانکفورت اینتراخت فرانکفورت آگسبورگ آگسبورگ
-:-    (0 امتیاز)
1:3
Info 15th April, 2017, 06:00 PM BL1 آگسبورگ آگسبورگ اف. سی. کلن اف. سی. کلن
-:-    (0 امتیاز)
1:2
آخرین 5 مسابقه هوفنهایم - آگسبورگ
Info 21st January, 2017, 06:00 PM BL1 آگسبورگ آگسبورگ هوفنهایم هوفنهایم
-:-    (0 امتیاز)
2:0
Info 2nd March, 2016, 10:30 PM BL1 هوفنهایم هوفنهایم آگسبورگ آگسبورگ
-:-    (0 امتیاز)
1:2
Info 26th September, 2015, 05:00 PM BL1 آگسبورگ آگسبورگ هوفنهایم هوفنهایم
-:-    (0 امتیاز)
3:1
Info 1st February, 2015, 08:00 PM BL1 آگسبورگ آگسبورگ هوفنهایم هوفنهایم
-:-    (0 امتیاز)
1:3
Info 23rd August, 2014, 06:00 PM BL1 هوفنهایم هوفنهایم آگسبورگ آگسبورگ
-:-    (0 امتیاز)
0:2

خبر خوان