اینگولشتات - شالکه (20th May, 2017)

بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
20th May, 2017, 06:00 PM BL1 اینگولشتات اینگولشتات شالکه شالکه
-:-    (0 امتیاز)
1:1
(آخرین بروزرسانی: 20th May, 2017, 08:05 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از اینگولشتات
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 فرایبورگ فرایبورگ اینگولشتات اینگولشتات
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 6th May, 2017, 06:00 PM BL1 اینگولشتات اینگولشتات بایرلورکوزن بایرلورکوزن
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 29th April, 2017, 06:00 PM BL1 لایپتزیک لایپتزیک اینگولشتات اینگولشتات
-:-    (0 امتیاز)
0:0
Info 22nd April, 2017, 06:00 PM BL1 اینگولشتات اینگولشتات وردربرمن وردربرمن
-:-    (0 امتیاز)
4:2
Info 15th April, 2017, 06:00 PM BL1 ولفسبورگ ولفسبورگ اینگولشتات اینگولشتات
-:-    (0 امتیاز)
0:3
آخرین 5 مسابقه از شالکه
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 شالکه شالکه هامبورگ هامبورگ
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 7th May, 2017, 08:00 PM BL1 فرایبورگ فرایبورگ شالکه شالکه
-:-    (0 امتیاز)
0:2
Info 28th April, 2017, 11:00 PM BL1 بایرلورکوزن بایرلورکوزن شالکه شالکه
-:-    (0 امتیاز)
4:1
Info 23rd April, 2017, 08:00 PM BL1 شالکه شالکه لایپتزیک لایپتزیک
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 16th April, 2017, 08:00 PM BL1 دارمشتات دارمشتات شالکه شالکه
-:-    (0 امتیاز)
1:2
آخرین 3 مسابقه اینگولشتات - شالکه
Info 21st January, 2017, 06:00 PM BL1 شالکه شالکه اینگولشتات اینگولشتات
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 2nd April, 2016, 06:00 PM BL1 اینگولشتات اینگولشتات شالکه شالکه
-:-    (0 امتیاز)
0:3
Info 31st October, 2015, 06:00 PM BL1 شالکه شالکه اینگولشتات اینگولشتات
-:-    (0 امتیاز)
1:1

خبر خوان