هرتابرلین - بایرلورکوزن (20th May, 2017)

بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
بوندسلیگا - آلمان 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
20th May, 2017, 06:00 PM BL1 هرتابرلین هرتابرلین بایرلورکوزن بایرلورکوزن
-:-    (0 امتیاز)
6:2
(آخرین بروزرسانی: 20th May, 2017, 08:05 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از هرتابرلین
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 دارمشتات دارمشتات هرتابرلین هرتابرلین
-:-    (0 امتیاز)
2:0
Info 6th May, 2017, 09:00 PM BL1 هرتابرلین هرتابرلین لایپتزیک لایپتزیک
-:-    (0 امتیاز)
4:1
Info 29th April, 2017, 06:00 PM BL1 وردربرمن وردربرمن هرتابرلین هرتابرلین
-:-    (0 امتیاز)
0:2
Info 22nd April, 2017, 06:00 PM BL1 هرتابرلین هرتابرلین ولفسبورگ ولفسبورگ
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 15th April, 2017, 06:00 PM BL1 ماینس ماینس هرتابرلین هرتابرلین
-:-    (0 امتیاز)
0:1
آخرین 5 مسابقه از بایرلورکوزن
Info 13th May, 2017, 06:00 PM BL1 بایرلورکوزن بایرلورکوزن اف. سی. کلن اف. سی. کلن
-:-    (0 امتیاز)
2:2
Info 6th May, 2017, 06:00 PM BL1 اینگولشتات اینگولشتات بایرلورکوزن بایرلورکوزن
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 28th April, 2017, 11:00 PM BL1 بایرلورکوزن بایرلورکوزن شالکه شالکه
-:-    (0 امتیاز)
4:1
Info 23rd April, 2017, 06:00 PM BL1 فرایبورگ فرایبورگ بایرلورکوزن بایرلورکوزن
-:-    (0 امتیاز)
1:2
Info 15th April, 2017, 09:00 PM BL1 بایرلورکوزن بایرلورکوزن بایرن مونیخ بایرن مونیخ
-:-    (0 امتیاز)
0:0
آخرین 5 مسابقه هرتابرلین - بایرلورکوزن
Info 22nd January, 2017, 06:00 PM BL1 بایرلورکوزن بایرلورکوزن هرتابرلین هرتابرلین
-:-    (0 امتیاز)
1:3
Info 30th April, 2016, 09:00 PM BL1 بایرلورکوزن بایرلورکوزن هرتابرلین هرتابرلین
-:-    (0 امتیاز)
1:2
Info 5th December, 2015, 06:00 PM BL1 هرتابرلین هرتابرلین بایرلورکوزن بایرلورکوزن
-:-    (0 امتیاز)
1:2
Info 4th February, 2015, 10:30 PM BL1 هرتابرلین هرتابرلین بایرلورکوزن بایرلورکوزن
-:-    (0 امتیاز)
1:0
Info 30th August, 2014, 06:00 PM BL1 بایرلورکوزن بایرلورکوزن هرتابرلین هرتابرلین
-:-    (0 امتیاز)
2:4

خبر خوان