جنوا - تورینو (21st May, 2017)

سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
21st May, 2017, 05:30 PM ITA جنوا جنوا تورینو تورینو
-:-    (0 امتیاز)
1:2
(آخرین بروزرسانی: 25th May, 2017, 03:03 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از جنوا
Info 14th May, 2017, 05:30 PM ITA پالرمو پالرمو جنوا جنوا
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 7th May, 2017, 05:30 PM ITA جنوا جنوا اینتر اینتر
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 30th April, 2017, 05:30 PM ITA جنوا جنوا کیه وو کیه وو
-:-    (0 امتیاز)
2:1
Info 23rd April, 2017, 11:15 PM ITA یوونتوس یوونتوس جنوا جنوا
-:-    (0 امتیاز)
0:4
Info 15th April, 2017, 05:30 PM ITA جنوا جنوا لاتزیو لاتزیو
-:-    (0 امتیاز)
2:2
آخرین 5 مسابقه از تورینو
Info 14th May, 2017, 05:30 PM ITA تورینو تورینو ناپولی ناپولی
-:-    (0 امتیاز)
5:0
Info 6th May, 2017, 11:15 PM ITA یوونتوس یوونتوس تورینو تورینو
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 29th April, 2017, 11:15 PM ITA تورینو تورینو سمپدوریا سمپدوریا
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 23rd April, 2017, 05:30 PM ITA کیه وو کیه وو تورینو تورینو
-:-    (0 امتیاز)
3:1
Info 15th April, 2017, 05:30 PM ITA تورینو تورینو کروتونه کروتونه
-:-    (0 امتیاز)
1:1
آخرین 5 مسابقه جنوا - تورینو
Info 22nd December, 2016, 11:15 PM ITA تورینو تورینو جنوا جنوا
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 13th March, 2016, 05:30 PM ITA جنوا جنوا تورینو تورینو
-:-    (0 امتیاز)
2:3
Info 28th October, 2015, 11:15 PM ITA تورینو تورینو جنوا جنوا
-:-    (0 امتیاز)
3:3
Info 11th May, 2015, 11:15 PM ITA جنوا جنوا تورینو تورینو
-:-    (0 امتیاز)
1:5
Info 21st December, 2014, 05:30 PM ITA تورینو تورینو جنوا جنوا
-:-    (0 امتیاز)
1:2

خبر خوان