اودینزه - سمپدوریا (21st May, 2017)

سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
21st May, 2017, 05:30 PM ITA اودینزه اودینزه سمپدوریا سمپدوریا
-:-    (0 امتیاز)
1:1
(آخرین بروزرسانی: دیروز, 03:03 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از اودینزه
Info 14th May, 2017, 05:30 PM ITA کروتونه کروتونه اودینزه اودینزه
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 7th May, 2017, 03:00 PM ITA اودینزه اودینزه آتالانتا آتالانتا
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 30th April, 2017, 05:30 PM ITA بولونیا بولونیا اودینزه اودینزه
-:-    (0 امتیاز)
0:4
Info 23rd April, 2017, 05:30 PM ITA اودینزه اودینزه کالیاری کالیاری
-:-    (0 امتیاز)
1:2
Info 15th April, 2017, 11:15 PM ITA ناپولی ناپولی اودینزه اودینزه
-:-    (0 امتیاز)
0:3
آخرین 5 مسابقه از سمپدوریا
Info 14th May, 2017, 05:30 PM ITA سمپدوریا سمپدوریا کیه وو کیه وو
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 7th May, 2017, 05:30 PM ITA لاتزیو لاتزیو سمپدوریا سمپدوریا
-:-    (0 امتیاز)
3:7
Info 29th April, 2017, 11:15 PM ITA تورینو تورینو سمپدوریا سمپدوریا
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 23rd April, 2017, 05:30 PM ITA سمپدوریا سمپدوریا کروتونه کروتونه
-:-    (0 امتیاز)
2:1
Info 15th April, 2017, 08:30 PM ITA ساسوئلو ساسوئلو سمپدوریا سمپدوریا
-:-    (0 امتیاز)
1:2
آخرین 5 مسابقه اودینزه - سمپدوریا
Info 22nd December, 2016, 11:15 PM ITA سمپدوریا سمپدوریا اودینزه اودینزه
-:-    (0 امتیاز)
0:0
Info 10th April, 2016, 05:30 PM ITA سمپدوریا سمپدوریا اودینزه اودینزه
-:-    (0 امتیاز)
0:2
Info 22nd November, 2015, 05:30 PM ITA اودینزه اودینزه سمپدوریا سمپدوریا
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 10th May, 2015, 05:30 PM ITA اودینزه اودینزه سمپدوریا سمپدوریا
-:-    (0 امتیاز)
4:1
Info 21st December, 2014, 05:30 PM ITA سمپدوریا سمپدوریا اودینزه اودینزه
-:-    (0 امتیاز)
2:2

خبر خوان