ناپولی - فیورنتینا (20th May, 2017)

سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
20th May, 2017, 11:15 PM ITA ناپولی ناپولی فیورنتینا فیورنتینا
-:-    (0 امتیاز)
1:4
(آخرین بروزرسانی: 25th May, 2017, 03:03 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از ناپولی
Info 14th May, 2017, 05:30 PM ITA تورینو تورینو ناپولی ناپولی
-:-    (0 امتیاز)
5:0
Info 6th May, 2017, 08:30 PM ITA ناپولی ناپولی کالیاری کالیاری
-:-    (0 امتیاز)
1:3
Info 30th April, 2017, 11:15 PM ITA اینتر اینتر ناپولی ناپولی
-:-    (0 امتیاز)
1:0
Info 23rd April, 2017, 03:00 PM ITA ساسوئلو ساسوئلو ناپولی ناپولی
-:-    (0 امتیاز)
2:2
Info 15th April, 2017, 11:15 PM ITA ناپولی ناپولی اودینزه اودینزه
-:-    (0 امتیاز)
0:3
آخرین 5 مسابقه از فیورنتینا
Info 13th May, 2017, 08:30 PM ITA فیورنتینا فیورنتینا لاتزیو لاتزیو
-:-    (0 امتیاز)
2:3
Info 7th May, 2017, 05:30 PM ITA ساسوئلو ساسوئلو فیورنتینا فیورنتینا
-:-    (0 امتیاز)
2:2
Info 30th April, 2017, 05:30 PM ITA پالرمو پالرمو فیورنتینا فیورنتینا
-:-    (0 امتیاز)
0:2
Info 22nd April, 2017, 11:15 PM ITA فیورنتینا فیورنتینا اینتر اینتر
-:-    (0 امتیاز)
4:5
Info 15th April, 2017, 05:30 PM ITA فیورنتینا فیورنتینا امپولی امپولی
-:-    (0 امتیاز)
2:1
آخرین 5 مسابقه ناپولی - فیورنتینا
Info 22nd December, 2016, 11:15 PM ITA فیورنتینا فیورنتینا ناپولی ناپولی
-:-    (0 امتیاز)
3:3
Info 29th February, 2016, 11:30 PM ITA فیورنتینا فیورنتینا ناپولی ناپولی
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 18th October, 2015, 04:30 PM ITA ناپولی ناپولی فیورنتینا فیورنتینا
-:-    (0 امتیاز)
1:2
Info 12th April, 2015, 05:30 PM ITA ناپولی ناپولی فیورنتینا فیورنتینا
-:-    (0 امتیاز)
0:3
Info 9th November, 2014, 08:30 PM ITA فیورنتینا فیورنتینا ناپولی ناپولی
-:-    (0 امتیاز)
1:0

خبر خوان