یوونتوس - کروتونه (21st May, 2017)

سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
21st May, 2017, 05:30 PM ITA یوونتوس یوونتوس کروتونه کروتونه
-:-    (0 امتیاز)
0:3
(آخرین بروزرسانی: 25th May, 2017, 03:03 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از یوونتوس
Info 14th May, 2017, 11:15 PM ITA آ. اس. رم آ. اس. رم یوونتوس یوونتوس
-:-    (0 امتیاز)
1:3
Info 6th May, 2017, 11:15 PM ITA یوونتوس یوونتوس تورینو تورینو
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 28th April, 2017, 11:15 PM ITA آتالانتا آتالانتا یوونتوس یوونتوس
-:-    (0 امتیاز)
2:2
Info 23rd April, 2017, 11:15 PM ITA یوونتوس یوونتوس جنوا جنوا
-:-    (0 امتیاز)
0:4
Info 15th April, 2017, 05:30 PM ITA پسکارا پسکارا یوونتوس یوونتوس
-:-    (0 امتیاز)
2:0
آخرین 5 مسابقه از کروتونه
Info 14th May, 2017, 05:30 PM ITA کروتونه کروتونه اودینزه اودینزه
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 7th May, 2017, 05:30 PM ITA پسکارا پسکارا کروتونه کروتونه
-:-    (0 امتیاز)
1:0
Info 30th April, 2017, 05:30 PM ITA کروتونه کروتونه آ. ث. میلان آ. ث. میلان
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 23rd April, 2017, 05:30 PM ITA سمپدوریا سمپدوریا کروتونه کروتونه
-:-    (0 امتیاز)
2:1
Info 15th April, 2017, 05:30 PM ITA تورینو تورینو کروتونه کروتونه
-:-    (0 امتیاز)
1:1
آخرین 1 مسابقه یوونتوس - کروتونه
Info 8th February, 2017, 08:30 PM ITA کروتونه کروتونه یوونتوس یوونتوس
-:-    (0 امتیاز)
2:0

خبر خوان