آ. ث. میلان - بولونیا (21st May, 2017)

سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
سری آ - ایتـالـیـا 2016/2017
زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
21st May, 2017, 05:30 PM ITA آ. ث. میلان آ. ث. میلان بولونیا بولونیا
-:-    (0 امتیاز)
0:3
(آخرین بروزرسانی: 25th May, 2017, 03:03 PM)

آخرین مسابقات دو تیم

زمان شروع مسابقه لیگ میزبان مهمان پیش بینی شما نتیجه
آخرین 5 مسابقه از آ. ث. میلان
Info 13th May, 2017, 11:15 PM ITA آتالانتا آتالانتا آ. ث. میلان آ. ث. میلان
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 7th May, 2017, 11:15 PM ITA آ. ث. میلان آ. ث. میلان آ. اس. رم آ. اس. رم
-:-    (0 امتیاز)
4:1
Info 30th April, 2017, 05:30 PM ITA کروتونه کروتونه آ. ث. میلان آ. ث. میلان
-:-    (0 امتیاز)
1:1
Info 23rd April, 2017, 05:30 PM ITA آ. ث. میلان آ. ث. میلان امپولی امپولی
-:-    (0 امتیاز)
2:1
Info 15th April, 2017, 03:00 PM ITA اینتر اینتر آ. ث. میلان آ. ث. میلان
-:-    (0 امتیاز)
2:2
آخرین 5 مسابقه از بولونیا
Info 14th May, 2017, 05:30 PM ITA بولونیا بولونیا پسکارا پسکارا
-:-    (0 امتیاز)
1:3
Info 7th May, 2017, 05:30 PM ITA امپولی امپولی بولونیا بولونیا
-:-    (0 امتیاز)
1:3
Info 30th April, 2017, 05:30 PM ITA بولونیا بولونیا اودینزه اودینزه
-:-    (0 امتیاز)
0:4
Info 22nd April, 2017, 08:30 PM ITA آتالانتا آتالانتا بولونیا بولونیا
-:-    (0 امتیاز)
2:3
Info 15th April, 2017, 05:30 PM ITA پالرمو پالرمو بولونیا بولونیا
-:-    (0 امتیاز)
0:0
آخرین 5 مسابقه آ. ث. میلان - بولونیا
Info 8th February, 2017, 11:15 PM ITA بولونیا بولونیا آ. ث. میلان آ. ث. میلان
-:-    (0 امتیاز)
1:0
Info 7th May, 2016, 11:15 PM ITA بولونیا بولونیا آ. ث. میلان آ. ث. میلان
-:-    (0 امتیاز)
1:0
Info 6th January, 2016, 05:30 PM ITA آ. ث. میلان آ. ث. میلان بولونیا بولونیا
-:-    (0 امتیاز)
1:0
Info 14th February, 2014, 11:15 PM ITA آ. ث. میلان آ. ث. میلان بولونیا بولونیا
-:-    (0 امتیاز)
0:1
Info 25th September, 2013, 10:15 PM ITA بولونیا بولونیا آ. ث. میلان آ. ث. میلان
-:-    (0 امتیاز)
3:3

خبر خوان