هنوز هم سومی قطعی نشده
ولی الان با صدر 10 امتیاز اختلاف هستش
مهم داربی اینهفته هستش
آتلتیکو بزنه لگ جذاب میشه