سلام

دوست عزیز منظورت رئاله؟؟؟ رئال حتما لیگ میاد بالا..پی ای جی هم ضعیف شده..فک نکنم بتونه رئال رو شکست بده