سلام به همه ی دوستان پرسپولیسی
پرسپولیس قدمت و تاریخ فوتبال ایران هستش نام این تیم از دل چن هزار ساله ی ایران بیرون کشیده شده است.
باید پشت چنین تیمی همیشه در برد ها و شکست های ان باشیم.