سلام

امسال رئال هازارد کین و ایکاردی رو بجای رونالدو بنزما و بیل میخره.