گرو بدی افتادیم
ای کاش گروهمون آسون تر از این میشد
چون بعد از سال ها یه تیم خوب بسته بودیم واسه جام جهانی
امیدوارم موفق بشن