خانه معمار جهت تکمیل کادر اداری خود از افراد رشته مدیریت یا مهندسین رشته کامپیوتر (خانم ) دعوت به همکاری می نماید.
برای اطلاع بیشتر به سایت خانه معمار مراجعه نمایید .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]