[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] بسیار به مباحث دکوراسیون داخلی مرتبط است. در زبان انگلیسی به نقاش ساختمان House painter and decorator می گویند. پس در نتیجه نقاش ساختمان لازم است که به اصول دکوراسیون داخلی و استفاده از رنگ ساختمان واقف باشد.