• ترمز ضد قفل یا همان ABS : بدون ترمز ABS رانندگان مجبور بودند که در سطوح لغزنده مدام پایشان را بر روی پدال ترمز فشار دهند . بزرگترین فایده ای که ترمز ABS دارد فرمان پذیری خودرو در هنگام سر خوردن است .


  • ESP: اولین خودروهایی که به این امکانات مجهز شدند ، مرسدس و بی ام و سری 7 بودند . این سیستم در هر زمان کنترل کشش و همچنین میزان چرخاندن فرمان را رصد می کند .
  • ایربگ های جانبی : از دو ایربگ جانبی در دو طرف صندلی استفاده می شود .


mgiranian.com