افراد بسیاری علاقه مند به فعالیت در زمینه تاسیس و ساخت شهربازی می باشند برای اینکار باید مراحل زیر را حتما طی کنند که این مراحل شامل:
- در آغاز کار باید بعد از تحقیقات بسیار شهر مناسب را احداث کنند.
- بعد از انتخاب شهر مناسب باید جایگاه احداث شهربازی را پیدا کرده.
- طراحی و معماری عالی برای شهربازی
- انتخاب و خرید دستگاه های شهربازی از کارخانه های معتبر سازنده این دستگاه ها
- انتخاب و در نظر گرفتن جایگاه های هر کدام از دستگاه شهربازی
- فضاسازی زیبا شهربازی
- ارائه خدمات مناسب فروش بلیط
- مدیریت عالی
- انتخاب پرسنل و کارمند های ماهر