ویکردهای معمار بیش از هرسبک معماری دیگری به تجربه نیازهای واقعی پاسخ می دهند.همه ی عناصر اعم از عواطف را احساسات مخاطبان،موقعیت مادی آنها و شیوه زندگی شان بر طراحی داخلی یک فضا تاثیر می گذارد.همه چیز اعم از بیرون و درون،فضای بسته و باز، بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. دکوراسیون و مبلمان تلفیقی ست که باید راجب آن ایده های متفاوتی را باهم بخوانیم.

آخرین روشهای طراحی دکوراسیون و مبلمان و کاناپه

صنعت نوپای معماری داخلی کشور از این قاعده مستثنی نیست بلکه مفاهیمی چون آفرینش و خلق و نوآوری ایده ها در طراحی، ورود به عرصه خیال و جان بخشی به محیط پیرامونی،استفاده از امکانات و دانستهای موجود در طراحی و چیدمان و اصولا نگاه هنرمندانه به مقوله معماری داخلی،درعمق بستر طراحی داخلی ریشه دوانده است.

با این همه، یک جنبه دیگری هم در طراحی داخلی هست و آن طرد هرگونه تظاهر و اعداست، همچن فرهنگ مدرن که همگان را تشویق می کرد فردیت و اصالت خودرا تقویت کنند،فرهنگ معاصر امروزی قصد دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد.به این معنا به مواد و مصالح و ساختار و سبک و مناسبات بیان طراحی داخلی وفضاهایی خارجی در این رویکرد همه و همه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می یابند.
از این رو طرحهای دکوراسیون و مبلمان و الگوهای آن همواره تغییرات کلی و جزئی هستند باید بگونه ای طراحی شود که منطبق با خواسته های درونی انسان باشد، هدف اصلی از انجام دکوراسیون و مبلمان،بالابردن زیبا سازی فیزیکی و هماهنگی آن با احساسات درونی انسان می باشد که جز با تاکید بر روابطی چون عاملیت و عملکرد با فرم و… همچنین به وسیله عناصر متعلقه و مرتبطی چون رنگ، بافت و… مسیر و مقدور نمی باشد.

مبلمان و طراحی

طراحی دکوراسیون و مبلمان داخلی با بکارگیری عناصر فوق سعی در بهینه سازی فضاها و دست یابی به کارآیی و کارکرد مناسب درکنر زیبایی و معناها می باشد.امروزه بسیاری از معماران و طراحان داخلی فنگ شوی،این هنر را بصورت کلی وارد می کنند ومفاهیم جهان شمول آن را در خصوص طراحی مطلوب دارای اهمیت اساسی می دانند.
فنگ شوی علمی است که فضا و محیط در زندگی انسان را برسی کرده و انرژی موجود در محیط را به تعادل می رساند،بگونه ای که وقتیطراحی فضا،رنگ آمیزی، تهیه و چیدمان مبلمان و کاناپه و [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در دکوراسیون داخلی براین اساس صورت گیرد می توان شادابی، نشاط، حرکت و احساس خوب را برای شخصی در خانه ایجاد کرد.


فنگ شوی اگر به شکل مناسب بکاربرده شود، به برقراری تعادل در سیلان انرژی درمحیط کمک کرده و امکان خلق خانه هایی دارای حداکثر انرژی، سلامتی و هماهنگی را در اختیارمان قرار می دهد.این هنر ما را به سمت استفاده دقیق از نور، رنگ، مواد و چیدمان [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] و کاناپه سوق می دهد،انرژی منفی را حذف کرده و موجبات روش درون، سلامت و برکت در محیط خانه را فراهم می آورد.

فنگ شوی راحتی و امنیت و زیبایی یک طراحی فکر شده را به همراه معماری و معماری داخلی به ارمغان می آورد.در واقع با بکارگیری روشهای چون: روش هشت جهتی ، روش نه ستاره ، روش فلینگ استار می توانیم در طراحی و دکوراسیون فضا، ایده و روشی نو درطراحی داخلی معاصر ایجاد نمائیم.این هنر نیاز اساسی ما را که داشتن فضایی روح پرور و مکانی آرام و الهام بخش است برآورده می سازد.

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]