جدیدترین تولید دستگاه های شهربازی
دستگاه مگا دیسگ:
این دستگاه شبیه دیسک می باشد که بر روی آن صندلی های تعبیه شده است. این دیسک که حول خود می چرخد و شما را به صورت چرخشی از روی ریل های پر پیچ و خم به بالاب برده و سپس به پایین سقوط می کنید.
دستگاه کشتی دزدان دریایی:
این دستگاه شبیه کشتی می باشد. در داخل این کشتی صندلی هایی قرار دارد که افراد بر روی آن می نشینند. حسی که این کشتی به افراد می دهد شبیه سوار شدن بر کشتی دزدان دریایی می باشد. حرکت این کشتی در ابتدا آهسته می باشد ولی بعد از چند ثانیه، سرعت آن افزایش می یابد و باعث ایجاد هیجان در افراد می شود.