قبل از جابجایی یخچال باید اقداماتی را انجام دهید .
ابتدا باید محتویات داخل یخچال را خالی کنید و مواد فاسد شدنی را باید دور بریزید .
بعد از اینکه مواد غذایی داخل یخچال را تخلیه کردید باید قفسه ها و سینی های داخل یخچال را خارج کنید .
یخچال را از برق بکشید و سیم رابط را با نوار چسب ضخیم به بدنه یخچال بچسبانید .
اگر یخچال برفک زده است حتما برفک آن را تمیز کنید .
داخل یخچال را با مواد ضد عفونی کننده تمیز کنید .
برای حمل یخچال از چرخ های حمل بار کمک بگیرید .
اگر به تنهایی نمی توانید کارهای بالا را انجام دهید می توانید از یک شرکت حمل بار مانند باربری سریع بار کمک بگیرید .