دربـاره طراحی غرفه های نمایشگاهی چه می دانید؟

در این پست می خواهیم دربـاره طراحی غرفه های نمایشگاهی اطلاعاتبی را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهیم . اگر قصد ارائه محصولات یا خدمات خود در نمایشگاه ها دارید تا آخر این مطلب را مطالعه نمایید. با ما همراه باشید.

1- ویژگیها غرفه های نمایشگاهی

به ظاهـر خلاصه و سودمنـد می توان عنوان نمود یک غرفه نمایشی می بایست حاوی خصوصیات ی زیـر باشد:

 1. جذابیت ضـروری را داشته باشد
 2. با نوع کالاهای نمایشی هماهنگی داشته باشید
 3. موقعیت مکانی مناسب
 4. پیغام طراح برای بیننده قابل درک بودن باشد
 5. طراحی مناسب با محصولات قابل ارایه

2-مشخص کردن حد ی مناسب برای غرفه های نمایشگاهی

مشخص کردن حد یک غرفه بر حسب سلیقه و ذوق نمی بـاشد و صرف بزرگی غرفه به ارزش کمپانـی اضافه نمی کند و کوچک بودن هم شانس دارد نتواند هدف های کمپانـی را محقق سازد بـعد برای معیـن کردن حد ضـروری یک غرفه باید حد و حجم و روش ارایه آنان ، تعداد کالاهای نمایشی ، احتیاج به فضای مذاکره و تشریفات و ….. را در نظـر داشت و حد غرفه را به ظاهـر نسبی محاسبه کرد.
3-مکان های ایـجاد دهنده ی غرفه های نمایشگاهی

فضای غرفه می تواند به تعدادی و یا همه مورد های زیـر تقسیم گردد:

 1. فضای نمایش محصولات
 2. فضای بخـش اطلاع رسانی
 3. فضای مشاوره و مذاکره
 4. فضای نمایش های تصویری
 5. فضای مبلمان اداری
 6. فضای پذیرایی و خدمات
 7. فضای لوازم اضافی و انبار
 8. مکان آموزشی

4-بخـش اطلاعات فضاهای نمایشگاهی

در این بخـش که بطور عادی در اول غرفه است برای آشنایی و اطلاع رسانی کمپانـی ها با بازدیدکنندگان است و از قسمـت های مهـم برای جذب مخاطب و دست پیدا کردن به هدف های کمپانـی ها می باشد. در این بخـش ارایه بروشورها و هدایای کوچک کمپانـی ها و راهنمایی بازدیدکنندگان و پاسـخ به آن ها در میـزان اطلاع رسانی انجام می گیرد و می تواند به عنوان پیشانی کمپانـی ها برای نمایش شخصیت کمپانـی و جذب بازدید کننده عمل نماید .
5-بخـش نمایش فضاهای نمایشگاهی

فضای نمایش از رکن های مهـم غرفه می آید دراین بخـش عرضه خدمات ، محصول و یا ماکت محصول انجام می گیرد در این قسمـت ارتباط مسئول غرفه و یا متخصصین بخـش فروش و فنی با بازدیدکنندگان و خریداران برقرار می شود . بازدیدکننده از نزدیک با کالا و هدف های حضور کمپانـی آشنا شده و روش تعاملات بعدی پایه گذاری می شود .
6-بخـش گفتگو و مشاوره فضاهای نمایشگاهی

این بخـش نقش مهـم در بازاریابی و فروخـتن کالا و خدمات و رساندن خریـدار به مرز آمادگی برای مشتـری و انعقاد قرار داد دارد . در این بخـش امکانات کالا، توانمندی کمپانـی و توضیحات کامل توسـط تیـم و یا شخـص مذاکره در اختیار خریـدار قر ار می گـیرد و مذاکره اولیه، موافقت نامه و احیانا امضائ پیش قرارداد و اهدای هدیه های کمپانـی و کاتولوگ های ماهر انجام می گیرد. طراحی این بخـش می تواند گوناگـون و با الهام از اتاق جلسات و مذاکرات کمپانـی و حاوی امکانات مناسب و راحت باشد. دراین بخـش چنان چه فضا، پیشرفت ضـروری را داشته باشد می توان قسمتـی را جهت پذیرایی مهمانان ویـژه و برای انقعاد نهایی قرارداد تهیه نمود .

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درمورد غرفه سازی و کنترل بودجه برای غرفه سازی به سایت آرته چاپ به آدرس artechap.com مراجعه نمایید.