ترخیص کالا در ایران به این صورت انجام می شود که :
ابتدا باید سندها و مدارک مختلفی ارائه شود که این مدارک شامل: مجوزهای مربوط به استاندارد، بهداشت، وزارت ارشاد، مجوزهای مربوط به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، مجوز سازمان اتمی، مجوز وزارت ارتباطات و مخابرات، مجوز مبارزه با مواد مخدر، مجوز قرنطینه مرزی، مجوز وزارت راه و غیره
بعد از دریافت کردن این مجوزات باید کالا مورد نظر را به سمت مقصد ، حمل و ارسال کنید.
ترخیص کردن کالا در ایران در زمینه های صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، ماشین آلات و مواد اولیه انجام می گردد.