پست بازیکنانمدافع میانی باکس تو باکس

خاص زمان هایی که از سه مدافع میانی استفاده می شود، هر دو سنتربک کناری میتوانند وظایف مختلفی را بر عهده بگیرند.برای نمونه یک سنتربک چپ یا راست هنگام پیشروی در زمان بازیسازی می تواند به یک هافبک بازیساز اضافی در خط میانی بدل شود.
داوید آلابا در بایرن مونیخ وقتی که به عنوان مدافع میانی سمت چپ در دفاع سه نفره بازی کرد، این نقش را پدید آورد، او به فضای half-space سمت چپ نفوذ می کرد و در منطقه شماره ده ظاهر می شد.این نقش را با نام half-space libero نیز میشناسند.در چلسی کنته نیز سزار آزپلیکوئتا چنین نقشی را به خوبی ایفا می کند و چه در این فصل و فصل پیش شاهد حضور پر رنگ او در حملات و پاس گل های او بوده ایم.( داوید لویز نیز در فصل گذشته چنین نقشی را ایفا می کرد، با این تفاوت که او سنتر بک میانی هست و به فضا های half-space نفوذ نمی کند)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]