[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

برچسب زدن مواد غذایی مقدار زیادی از اطلاعات مربوط به مکمل های غذایی، مواد غذایی و استانداردهای غذایی را تعریف می کند. برچسب های غذایی نقش مهمی در به حداقل رساندن خطرات مربوط به سلامتی به عنوان چاقی و بیماری های مختلف مرتبط با رژیم غذایی بازی می کنند. برچسب زدن مواد غذایی در ارزیابی علمی به دنبال مقررات مواد غذایی و توسعه سیاست مرتبط است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]