[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

خطرات مواد غذایی شرایط عفونی هستند که کیفیت غذا و ترکیب مواد غذایی را کاهش می دهند.
این خطرات مواد غذایی را می توان در هر زمان در هنگام برداشت، پردازش، حمل، تهیه، نگهداری و خدمت به غذا به غذا وارد کرد.
این خطرات مواد غذایی می تواند فیزیکی، شیمیایی یا میکروبیولوژیکی باشد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]