طراحی مجتمع تجاری اداری و یا تفریحی جز مواردی در معماری است که نیازمند تفکر و بررسی های فراوان می باشد
چون معماری این مدل مجموعه ها باعث تغییر بستر و شهرسازی می شود که دارای جزئیات بسیاری هم است
در زیر نمونه های از این طراحی مراکز تجاری در تهران همراه با جزئیات آمده است

مرکز خرید تیراژه
طراحی و ساخت
ساخت مجموعه ای همانند تیراژه از برخی جهات در کشور ما تجربه ای نسبتا جدید بود اغلب فضاهای تجاری تهران در جداره های خیابان ها و میدان ها به وجود آمده است و مراکز عمده تجاری در جداره های خیابان ها و یا در پاساژهای حاشیه خیابان شکل گرفته است، چنین فضاها و مراکز تجاری امروزه با نیاز ها و خواسته های افراد مختلف جامعه هماهنگی نداشته و پاسخگوی رفتارها و کنش های شهروندان نمی باشد. در این میان مراکز خاص خرید همانند مجموعه خرید گلستان در شهرک غرب نیز که متأثر از معماری اصیل بازارهای ایرانی شکل گرفته است بیشتر به جنبه خرید توجه داشته و کمتر به فضاهای تفریحی اوقات فراغت و برخوردهای اجتماعی توجه نموده است.ادامه مقاله در
طراحی مجتمع تجاری تفریحی همراه با آرل