جستجوگر های گوگل هر ازگاهی فاکتورهای جدیدی را به عوامل رتبه بندی سایت ها اضافه می نماید. ما در چندسال اخیر شاهد این بودیم که پروتکل امنیتیHTTPS همواره مورد بحث بودهاست. ولی به تازگی گوگل اعلام داشته است که استفاده از این پروتکل باعث بهبود رتبهی سایت ها در موتور های جستجوگر گوگل خواهد شد.
حال به تاثیر HTTPS برروی نتایج جستوجو ورتبه وب سایت های شما میپردازیم.
بد نیست بدانید کهHTTPS مانند سایر عوامل رتبهبندی های قدیمی گوگل نیست و استفاده از آن نیاز به تخصص، ریسک و هزینه دارد. البتهاینریسک و خطر پذیری بدان معنا نیست که احتمالا نتیجه نگیرید و بدون دستمزدبمانید. شما با استفاده از httpsعلاوهبر افزایش امنیت سایت و اطلاعات درون آن، باعث ارجاع بهتر داده ها و همچنین بهبودرتبه وب سایت شما در موتورهای جستجو می گردد. به نظر میرسد وبمستر ها بازخورد مثبتی را به گوگل در مقابل پروتکلدر فاکتور های رتبه بندی سایت ها اعلام نموده اند. به طوری که بیش از 17 درصد درحال استفاده از این پروتکل هستند و بیش از 24 درصد این وبمستر ها اعلام داشته اندکه به زودی از این پروتکل استفاده خواهند نمود.مهمترین مزیت های استفادهاز پروتکل HTTPS:
1-افزایش ارجاع داده ها2-امنیت بیشتر وبسایت وداده های آن 3-یکی از فاکتورهایتاثیرگذار در رتبه بندی یک وبسایت (البته نقش امنیتی آن بیشتر از سایر موارد به نظرمی رسد)بسیاری بر این باورندکه فقط وبسایت هایی که اطلاعات افراد را در خود دارند ( اطلاعاتی از قبیل بانک ها،سرویس های خدماتی، سرویس های ایمیلی و…) تنها این سایتها باید از پروتکل امن httpsاستفاده نمایند. اما سخت در اشتباهند. باید بگوییم که تمام وبسایت ها حتی تنهامحتوا ارائه می نمایند نیز باید از این پروتکل استفاده نمایند.

مهمترین معایب مهاجرتبهHTTPS در وب سایت ها:
۱-دشواری های فنی برایانتقال و جابجایی به این پروتکل
۲-کاهش سرعت بارگذاری (بهعلت محدودیت های اینترنت ایران)
۳-گران بودن هزینه راه اندازیو خریداری Certificat

تاثیر HTTPS در رتبه بندی وب سایتها:
بله httpsباعثبهبود رتبه وب سایت ها می گردد . اما تاثیرHTTPS در رتبه بندی سایت شما چندانهم زیاد نیست و حتی گاهی شاید بهتر باشد از تاثیر آن چشم پوشی کنید. به طوری کهگوگل درباره این موضوع اعلام داشت که "در حال حاضر تاثیر HTTPS در رتبه بندی سایت ها کمتر از ۱درصد است و از اهمیت کمتری نسبت به دیگر فاکتور های رتبه بندی مانند محتوای باکیفیت برخوردار است. با این حال ما به وبمسترها برای مهاجرت به این پروتکل فرصت میدهیم و ممکن است در آینده به منظور افزایش امنیت، تصمیم به تقویت تاثیرگذاری آنبگیریم.) [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در این باره باز هم تصمیم با وبمستر ها است که آیاباز هم می خواهند که به این پروتکل مهاجرت نمایند یا نه . حال تصمیم با خود آنهاست.با آرزوی موفقیت آنها...