نگاهی داریم به جام های معتبر دو تیم پرطرفدار و ریشه دار اسپانیا ، رئال مادرید و بارسلونا .
منظور از جام های رسمی است جامهایی است که در زمان برگزاری مسابقات مورد تایید فدراسیون اسپانیا ( جام های داخلی ) و نهاد های رسمی و مرجع اروپایی و جهانی نظیر یوفا و فیفا ( جام های بین المللی ) بوده است . البته اعتبار و ارزش بعضی از جام ها محل شک و تردید عده ای قرار دارد که درباره هر یک توضیحات مربوطه ارائه خواهد شد .
« در آمار ذیل تعداد قهرمانی های هر یک از تیم ها ، تا پیش از لالیگای 18-2017 محاسبه شده است . »
.
.
.
جام های داخلی
.
لالیگا ( laliga )
( از سال 1929 شروع شده و تا کنون نیز ادامه دارد – در حال برگزاری )
رئال مادرید : 33 قهرمانی ( رکورد دار مسابقات )
بارسلونا : 24 قهرمانی
.
جام حذفی ( copa del rey)
_( از سال 1903 شروع شده و تا کنون نیز ادامه دارد – در حال برگزاری )
بارسلونا : 29 قهرمانی ( رکورد دار مسابقات )
رئال مادرید : 19 قهرمانی
.
سوپرکاپ اسپانیا (Supercopa de Espania)
( از سال 1982 شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد – در حال برگزاری )
بارسلونا : 12 قهرمانی (رکورد دار مسابقات )
رئال مادرید : 10 قهرمانی
.
جام اوا دیوارته (Copa Eva Duarte )
( از سال 1947 شروع شده و تا 1953 برگزار گردید – منحل شده )
« این جام بصورت مسابقه دو جانبه میان قهرمانان لیگ و جام حذفی برگزار میشد – نظیر سوپرکاپ فعلی ، با این تفاوت که در صورت قهرمانی یک تیم در هر دو جام لالیگا و کوپا دل ری تیم قهرمان هر دو جام بدون برگزاری مسابقه ای قهرمان کوپا اوا دیوارته می شد »
بارسلونا : 3 قهرمانی (رکورد دار مسابقات )
رئال مادرید : 1 قهرمانی
.
کوپا د لالیگا ( Copa de laLiga )
( از سال 1983 شروع شده و تا 1986 برگزار گردید – منحل شده )
« فرمت این مسابقات همانند کوپا دل ری و بصورت تک حذفی بود . بازیهای این جام بصورت رفت و برگشتی برگزار میشد . فینال این مسابقات نیز برخلاف کوپا دل ری که بصورت تک بازی برگزار میشد بصورت رفت و برگشتی بود . »
بارسلونا : 2 قهرمانی ( رکورد دار مسابقات )
رئال مادرید : 1 قهرمانی
.
.
مجموع جام های داخلی
بارسلونا : 70 جام ( رکورد دار تورنمنت های داخلی اسپانیا )
رئال مادرید : 64 جام
.
.
جام های بین المللی
.
لیگ قهرمانان اروپا / جام باشگاههای اروپا (UEFA Champions League)
( از فصل 56-1955 شروع شده و تا کنون نیز ادامه دارد – در حال برگزاری )
رئال مادرید : 12 قهرمانی ( رکورد دار مسابقات )
بارسلونا : 5 قهرمانی
.
جام برندگان جام اروپا (UEFA Cup Winners' Cup)
( از سال 1960 شروع شده و تا سال 1999 برگزار گردید – منحل شده )
بارسلونا : 4 قهرمانی ( رکورد دار مسابقات )
رئال مادرید : بدون قهرمانی
.
لیگ اروپا / جام یوفا (UEFA Europa League)
( از فصل 72-1971 شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد – در حال برگزاری )
رئال مادرید : 2 قهرمانی
بارسلونا : بدون قهرمانی
.
جام بین شهری (Inter-Cities Fairs Cup)
(از سال 1955 شروع شده و تا سال 1971 برگزار گردید – منحل شده )
« یکی از مناقشه انگیز ترین و بحث برانگیز ترین جامها در میان هواداران همین جام و صحت یا عدم صحت اعتبار این جام است . جام بین شهری ، مسابقاتی قدیمی است ( همزمان با جام باشگاههای اروپا راه اندازی شد ) که با همکاری فدراسیون های فوتبال چند کشور اروپایی برگزار شد و از سال 1971 تحت حمایت یوفا و با عنوان جام یوفا برگزار گردید . جام بین شهری را می توان زیربنای جام یوفای سابق و لیگ اروپای فعلی دانست . »
بارسلونا : 3 قهرمانی ( رکورد دار مسابقات )
رئال مادرید : بدون قهرمانی
.
سوپرکاپ اروپا (UEFA Super Cup)
(از سال 1972 شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد – در حال برگزاری )
بارسلونا : 5 قهرمانی ( رکورد دار مسابقات )
رئال مادرید : 4 قهرمانی
.
جام بین قاره ای (Intercontinental Cup)
(از سال 1960 شروع شده و تا سال 2004 برگزار گردید – منحل شده)
« این جام بصورت مسابقه ای میان قهرمانان دو قاره اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می شد . »
رئال مادرید : 3 قهرمانی ( رکورد دار مسابقات )
بارسلونا : بدون قهرمانی
.
جام جهانی باشگاهها (FIFA Club World Cup)
(از سال 2005 شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد – در حال برگزاری )
بارسلونا : 3 قهرمانی ( رکورد دار مسابقات )
رئال مادرید : 2 قهرمانی
.
.
مجموع جام های بین المللی :
رئال مادرید : 23 جام
بارسلونا : 20 جام
.
.
.
مجموع جام های قهرمانی تورنمنت های داخلی و بین المللی :
بارسلونا : 90 جام
رئال مادرید : 87 جام
.
.
.
همانطور که در بالا مشاهده نمودید برخی از جامها پس از گذشت چند دوره منحل شده یا تبدیل به جام دیگری شده اند و عملا دیگر چنین تورنمنتی با این نام ها برگزار نمیشود .
حالا اگر فقط 6 تورنمنت اصلی برای رسیدن به شش گانه ( لالیگا ، جام حذفی ، سوپرکاپ اسپانیا ، لیگ قهرمانان اروپا ، سوپرکاپ اروپا ، جام جهانی باشگاهها ) را مد نظر قرار دهیم ، نتیجه به این صورت خواهد بود ؛
.
لالیگا
رئال مادرید : 33 قهرمانی ( پر افتخارترین تیم مسابقات )
بارسلونا : 24 قهرمانی
.
کوپا دل ری
بارسلونا : 29 قهرمانی ( پر افتخارترین تیم مسابقات )
رئال مادرید : 19 قهرمانی
.
سوپرکاپ اسپانیا
بارسلونا : 12 قهرمانی ( پر افتخارترین تیم مسابقات )
رئال مادرید : 10 قهرمانی
.
لیگ قهرمانان اروپا
رئال مادرید : 12 قهرمانی ( پر افتخارترین تیم مسابقات )
بارسلونا : 5 قهرمانی
.
سوپرکاپ اروپا
بارسلونا : 5 قهرمانی ( پر افتخارترین تیم مسابقات )
رئال مادرید : 4 قهرمانی
.
جام جهانی باشگاهها
بارسلونا : 3 قهرمانی ( پر افتخارترین تیم مسابقات )
رئال مادرید : 2 قهرمانی
.
.
مجموع جام های قهرمانی در شش تورنمنت
رئال مادرید : 80 جام
بارسلونا : 78 جام
.
.
.
فکت های موجود در آمار
- در تمامی شش تورنمنت اصلی یکی از دو تیم بارسلونا و رئال مادرید ، حائز عنوان پرافتخارترین تیم مسابقات است . ( بارسلونا در 4 تورنمنت و رئال مادرید در 2 تورنمنت )
- در تمامی 12 تورنمنت مهم و معتبری که دو تیم در آن شرکت کرده و در بالا نیز به آن اشاره شد ، تنها در مسابقات جام یوفای سابق و لیگ اروپای فعلی هیچکدام از دو تیم رکورد دار قهرمانی در تورنمنت نیستند . ( بارسلونا در 8 تورنمنت و رئال مادرید در 3 تورنمنت رکورد دار تعداد قهرمانی هستند )
- بارسلونا در دو تورنمنت جام بین قاره ای و لیگ اروپا و رئال مادرید در دو تورنمنت جام بین شهری و جام برندگان جام اروپا طعم قهرمانی را نچشیده اند .
- بارسلونا در تورنمنت های داخلی و رئال مادرید در تورنمنت های بین المللی موفق تر از رقیب دیرینه بوده اند .
- بارسلونا تنها تیم اروپایی است که موفق به کسب هر شش تورنمنت معتبر در یک سال میلادی شده است .
- علی رغم برتری بارسلونا در کسب عنوان پرافتخار ترین تیم مسابقات در 4 تورنمنت معتبر فعلی ( در برابر 2 تورنمنت برای رئال مادرید ) و 8 تورنمنت در ادوار تاریخ ( در برابر 3 تورنمنت برای رئال مادرید ) ، تیم رئال مادرید در مهم ترین جامهای فصل « لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا » بر رقیب سنتی برتری دارد .
- مطابق آمار فوق قدرت دو غول سنتی فوتبال اسپانیا و اروپا در گذر تاریخ تقریبا در یک سطح بوده و هیچ کدام برتری فاحشی بر دیگری ندارند .