[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] با استفاده از تکنولوژی های مدرن به منظور تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … و استفاده مجدد به ویژه مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز بسیار حائز اهمیت می باشد.


مزایای استفاده از فرایند MBR در تصفیه خانه های فاضلاب:
· تولید پساب تصفیه شده با کیفیت بسیار بالاتر و پایدارتر از سایر فرآیندهای تصفیه
· کاهش فضای مورد نیاز جهت احداث تصفیه خانه (تا 50 درصد)
· افزایش ظرفیت و راندمان سیستم تصفیه به دلیل افزودن غلظت لجن فعال (MLSS) در حوض هوادهی
· افزایش راندمان تصفیه ترکیبات ازته (نیتریفیکاسیون) به دلیل افزایش زمان ماند میکروبی (SRT)
· ایجاد مقاومت بالا در برابر شوک های آلی و هیدرولیکی به دلیل میزان بالای جمعیت میکروبی
· جلوگیری از فرار لجن و باکتریها
· حذف واحد ته نشینی لجن و ***** شنی در تصفیه خانه های فاضلاب (عدم وقوع پدیده های بالکینگ و رایزینگ)
· افزایش پایداری فرآیند به وسیله افزایش جمعیت میکروبی به خاطر عدم فرار لجن از سیستم تصفیه ، به عبارت دیگر کاهش نسبت غذا به میکروارگانیسم (F/M)
· کاهش تولید لجن مازاد به دلیل نسبت F/M پایین ، خودخوری باکتریها و همچنین زمان ماند میکروبی (SRT) طولانیتر نسبت به فرآیند لجن فعال متداول


مشخصات فنی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


-[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] شامل واحدهای زیر می باشد: آشغالگیر، مخزن متعادلسازی، مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، مخزن کلرزنی و هاضم لجن
-شاسی کشی کربن استیل پوشیده شده با رنگ اپوکسی
-آشغالگیر ریز میله ای از جنس استنلیس استیل
-پمپ مستغرق فاضلاب
-بلوئر هوادهی در ظرفیت های مختلف با توجه به دبی فاضلاب
-هوادهی عمقی با کمک دیفیوزرهای حباب ریز (Fine Bubble)
-[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، میکسر و پمپ تزریق جهت کلرزنی
-پمپ برگشت لجن از نوع ایرلیفت
-تابلو برق تمام اتوماتیک (PLC)