بالابرهای Genie مدل هاي S45XC داراي ارتفاع دسترسي 11 متر با ظرفيت پلتفرم 300 کيلوگرم می باشد که با تجهیزات اضافی تا 545 کیلوگرم ظرفیت حمل را دارند. مانند سایر مدل های XC.
بالابر مدل S65 دارای...