آیا برای طراحی لوگو و طراح شدن نیاز به تحصیلات آکادمیک هست ؟ساده و متخصر بخوام توضیح بدم خیر!! از نظر خیلی از افراد موفقی همچون رابرت کیوساکی و استیو جابز تحصیلات آکادمیک نقش زیادی در رشد و پیشرفت...