در حال حاضر بهترین کفپوش , کفپوش سه بعدی اپوکسی هست که اگر با توجه به سلیقه افراد انتخاب بشه کسل کننده و خسته کننده نمیشه