هم بازیش عالی بود هم الان که مربی شده (: دیگ کیو تو فوتبال اینطوری سراغ دارین (::