رادیو سرجری یا جراحی با RF
کاربرد آر اِف جراحی در عملهای زیبایی ، عملهای لاپاراسکوپی ، گوش حلق بینی ،چشم و جراحی عمومی میباشد.
عمده ي اعمال زیبایی که بصورت سرپایی و بدون نیاز به بیمارستان و اطاق...