1-شرکت با مسئولیت محدود
2-شرکت سهامی خاص
3-تشکیلات شرکتی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا
4-تشکیلات شرکتی متشکل از افراد حقیقی و حقوقی
5-شرکت با تشکیلات باز
6-تشکیلات شرکتی با مشارکت در سرمایه...