مکالمه بین ŞĄĤĘƁ و tablooaraz

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. مدرک معادل چیست؟(ارزیابی مهارت،دوره های ضمن خدمت،تجربیات کاری،ساعت دوره های آزاد،کتاب،مقاله و تبدیل آن به واحدهای تخصصی درسی کاردانی تا دکتری قابل ترجمه رسمی باسربرگ دارالترجمه) حال چرا مدرک معادل !؟ مدرک معادل در واقع اثبات کننده این است که افراد توانایی هایی ثبت شده دارند و میتوانند آن را یکجا و در قالب یک مدرک ارائه کنند،این مدرک قابل استفاده در برخی ادارات و سازمان ها نسبت به استانداردها است‌.
    مدرک معادل چیست؟ درک معادل جلوگیری میکند از اتفاق بی ارزشی به نام مدرک فروشی غیرقانونی و جعلی و رویکرد افراد را به مدارک غیر قانونی و جعلی کم میکند. مدرک معادل طبق ساعت هایی که افراد آموزش دیده اند صادر میشود و این یعنی سازماندهی ساعت های آموزشی در یک چهار چوب. مدرک معادل را در بعضی سازمان ها و نهاد ها به عنوان ارتقاء شغلی قبول میکنند و یا به عنوان طی کردن دوره های عرضی. معادل سازی، تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی و کاربردی سوابق علمی و شغلی افراد به گواهینامه های معادل دانش کاربردی و مهارتی.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1

خبر خوان