مکالمه بین Sir Amir United و The Royal Blues

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. من فقط کلمبیا رو که تقریبا مطمئنم شرط میبندم اون دوتا بازی زیاد معلوم نیست!
    میخوای سر امضا و آواتار تا آخر جام جهانی شرط ببندیم اگه برزیل برد هر امضا و آواتاری خواستی بده من میذارم و اگه کلمبیا برد برعکس.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1

خبر خوان