مکالمه بین NoName و A N F I E L D

1 پیغام بازدید کنندگان

 1. یک نفر همره باد

  آن یکی همسفر شعر و شمیم

  یک نفر خسته از این دغدغه ها

  آن یکی منتظر بوی نسیم

  همه هستیم در این شهر شلوغ

  این کفایت که همه یاد همیم

  عیدتون مبارک
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1

خبر خوان